Zamówienia publiczne

Wyniki postępowania

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie.