Podstawy prawne

Dom działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);

2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878);

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm.);

4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.);

5. Uchwały Nr XXXVII/358/2002 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 sierpnia 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy";

6. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie