Sprawozdania finansowe

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.