Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie

Misją Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie jest zapewnienie dziennej opieki osobom psychicznie chorych oraz upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy ze względu na stan zdrowia potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Podstawowym celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie jest pomoc Uczestnikom w rozwijaniu umiejętności życia codziennego.

Powyższe cele realizowanie są przez pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie. Prawa i obowiązki Uczestników określone są Regulaminem Uczestników ŚDS w Żninie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 18 wrzesień 2019 07:00 administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 18 wrzesień 2019 07:44 administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 18 wrzesień 2019 07:44 administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 18 wrzesień 2019 09:32 Karolina Tubisz
Artykuł został zmieniony. środa, 18 wrzesień 2019 09:40 Karolina Tubisz