Osoby niesłyszące i głuchonieme na mocy ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 nr 209 poz. 1243) przy załatwianiu spraw w urzędzie mają prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego.

Chęć skorzystania z tłumacza należy zgłosić (fax, e-mail) w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić. Ułatwi to i przyspieszy jej załatwianie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 maj 2019 07:36 administrator