Plany finansowe

W tym dziale publikujemy roczne plany finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie oraz plany finansowe przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.