Pomoc BIP

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.

Osoby niesłyszące i głuchonieme na mocy ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 nr 209 poz. 1243) przy załatwianiu spraw w urzędzie mają prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego.

Chęć skorzystania z tłumacza należy zgłosić (fax, e-mail) w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić. Ułatwi to i przyspieszy jej załatwianie.

Przedstawiamy kilka porad objaśniajacych, jak korzystać z naszego Biuletyny Informacji Publicznej.