Działalność

Rejestry akt i archiwa

Rejestry i ewidencje prowadzone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie:

1. Rejestr zarządzeń i regulaminów w formie pisemnej,

2. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej,

3. Rejestr delegacji w formie pisemnej,

4. Rejestr pracowników w formie pisemnej i elektronicznej,

5. Rejestr-ewidencja Uczestników w formie pisemnej i elektronicznej,

6. Rejestr-ewidencja wyjść służbowych,

7. Rejestr-ewidencja wydawania kluczy,

8. Rejestr- zeszyt wyjść Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie,

9. Rejestr skarg i wniosków-zeszyt skarg i wniosków,

10. Rejestr korespondencji przychodzącej w formie papierowej,

11. Rejestr korespondencji wychodzącej w formie papierowej,

12. Rejestr przeprowadzanych kontroli-książka kontroli w formie pisemnej,

13. Polityka bezpieczeństwa informacji w formie pisemnej,

14. Instrukcja archiwalna i kancelaryjna.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie 17-09-2019 Udostępniony przez: Karolina Tubisz Odsłon: 1099
Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 07.05.2018r. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 17-09-2019 Udostępniony przez: Karolina Tubisz Odsłon: 807